Me gjer som me vil....

INFORMACJE O IMPREZIE

Fekk du ikkje med deg showet i februar. Har du mulighet i september. Etter gode tilbakemeldingar set me det opp igjen. Er du dame så løp og kjøp, dette er damenes aften

arena
bakerietfrugård

Restrykcje

18 års aldersgrense

Ograniczenia

Kjøpte Billetter refunderes ikkje.