Me gjer som me vil....Ekstra 3 Fredag 20.09

INFORMACJE O IMPREZIE

Fekk du ikkje med deg showet i februar. Har du mulighet i september. Etter gode tilbakemeldingar set me det opp igjen. Er du dame så løp og kjøp, dette er damenes aften

arena
bakerietfrugård

Restrykcje

18 års aldersgrense

Ograniczenia

Kjøpte billetter refunderes ikkje.