Me gjer som me vil....Ekstra 3 Fredag 20.09

EVENT INFORMATION

Fekk du ikkje med deg showet i februar. Har du mulighet i september. Etter gode tilbakemeldingar set me det opp igjen. Er du dame så løp og kjøp, dette er damenes aften

arena
bakerietfrugård

Restrictions

18 års aldersgrense

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikkje.